top of page
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради

І. Загальні положення

1.1. Правила поведінки здобувачів освіти комунального «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради (далі – ЗОЦЕНТУМ) регламентуються Законами України «Про позашкільну освіту», «Про освіту», Статутом закладу, правилами внутрішнього розпорядку, іншими нормативно -правовими актами чинного законодавства України.

1.2. Правила поведінки здобувачів освіти ЗОЦЕНТУМ (далі – Правила) встановлюють норми поведінки в закладі та на його території.

1.3. Правила розповсюджуються на всіх здобувачів освіти і є обов’язковими для виконання на всій території закладу позашкільної освіти, а також під час усіх заходів, що проводяться закладом.

1.4. Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту» здобувачі освіти ЗОЦЕНТУМ  мають право на:

 • отримання якісних освітніх послуг;

 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема через вільний вибір видів, форм навчально-творчої діяльності відповідно до навчальних програм, з позашкільної освіти;

 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

 • відзначення успіхів у своїй діяльності;

 • участь у різних формах організаційно-масової діяльності: змаганнях, виставках, фестивалях, конкурсах тощо;

 • участь у роботі органів самоврядування;

 • безпечні та нешкідливі умови навчання;

 • захист під час освітнього процесу від приниження честі й гідності, будь-

яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

 • оздоровлення, цікаве, змістовне дозвілля;

 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що застосовуються

 в освітньому процесі;

 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі особами з

 особливими освітніми потребами. 

 

II. Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги навчальної програми, дотримуватися принципів академічної доброчесності; досягати результатів навчання;

 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм і правил поведінки;

 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

 • дотримуватися правил особистої гігієни;

 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

 • бережливо ставитися до майна закладу;

 • дотримуватися чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;

 • дотримуватися правил співдружності (набувати вміння та навички ненасильницької поведінки, виховувати в собі стійке переконання неприпустимості булінгу (цькування) в міжособистісних стосунках, поважати права людини, розвивати навички толерантної поведінки, дотримуватися принципів співробітництва та взаємоповаги);

 • володіти навичками самообслуговування, брати участь у суспільно-значущих заходах з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів і вимог гігієни.

 

III. Загальні правила поведінки:

 • приходити на заняття чистими й охайними;

 • не запізнюватися на заняття;

 • забороняється  приносити на територію закладу і використовувати у будь-який спосіб вибухові, вогненебезпечні речовини; алкогольні напої, сигарети, наркотики і інші запаморочливі засоби й отрути;

 • забороняється у спілкуванні вживати непристойні вирази і жести;

 • не дозволяється під час занять покидати заклад без дозволу педагогів;

 • виявляти пошану до старших, піклуватися про молодших;

 • дотримуватися  чистоти й порядку на території закладу;

 • фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки;

 • дозволяється користуватися мобільним телефоном на заняттях гуртка за умови використання його як засобу навчання.

 

IV. Поведінка під час занять гуртків:

 • під час заняття не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати від справ інших розмовами, іграми, діями, що не стосуються заняття гуртка;

 • якщо під час занять вихованцю необхідно вийти із приміщення, то він має поставити до відома керівника гуртка;

 • під час заняття здобувач освіти має право ставити запитання керівникові гуртка, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення;

 • здобувач освіти має право в коректній формі відстоювати власний погляд і свої переконання при обговоренні будь-яких суперечливих питань;

 

V. Поведінка на перервах

        Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний:

 • підтримувати чистоту й порядок на своєму робочому місці;

 • час перерви є особистим часом кожного здобувача освіти, він може його проводити на власний розсуд, проте не повинен заважати іншим, порушувати правила безпечної поведінки;

 • під час перерви вихованці  можуть вільно переміщатися закладом, крім тих місць, де їм заборонено знаходитися з міркувань безпеки (підвал, підсобні приміщення);

 • забороняється бігати сходами, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор;

 • забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу;

 • категорично забороняється тютюнопаління на території закладу;

 • категорично заборонено самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відчинені вікна.

 

VI. Прикінцеві положення

            Здобувачі освіти не мають права під час перебування на території закладу і при проведенні масових заходів здійснювати дії, небезпечні як для свого життя, так і життя та здоров’я оточуючих.

           За порушення цих Правил і Статуту закладу до здобувачів освіти можуть бути вжиті такі заходи: усне зауваження; бесіда; виключення здобувача освіти зі складу гуртка.

           Здобувачі освіти можуть звернутися до свого керівника гуртка, адміністрації закладу за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

          Ці Правила розповсюджуються на всіх вихованців  і є обов’язковими для виконання на всій території закладу, а також під час усіх заходів, що ним проводяться.

bottom of page