top of page
хісторі.jpg
Історія ЗОЦЕНТУМ

       

       Запорізьку обласну станцію юних натуралістів (перший директор – Бикова Тамара Дмитрівна) було відкрито рішенням Запорізької міської ради у 1952 році, а з грудня 2006 року реорганізовано в Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (ЗОЦЕНТУМ).

          З 1978 року по 2004 рік директором працювала Коваленко Інесса Валентинівна. 3 2005 року по 2016 рік заклад очолювала Ульянова Олена Іванівна.

               З квітня 2016 року директором закладу був призначений Ярмощук Микола Анатолійович.

Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді – це обласний координаційний та методико – інформаційний осередок; профільний заклад позашкільної освіти, педагогічний колектив якого більше 60 років здійснює роботу в напрямках методичної, навчально-виховної та організаційно-масової еколого-натуралістичної роботи для вдосконалення змісту навчально-виховної роботи з метою забезпечення права вільного вибору дітьми виду діяльності та отримання ними якісної позашкільної освіти, оптимізації освітньо-виховної діяльності для розвитку творчої особистості в системі допрофесійної освіти.

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації у 2013 році КЗ «ЗОЦЕНТУМ» ЗОР проатестовано з відзнакою.

            В Центрі функціонують 3 відділи: екологічний (завідувач – Кравцов А.О.), методичний ( завідувачка – Ткаченко Т.В.), організаційно-масовий (завідувачка – Жабицька А.Г.), працюють 64 педпрацівників, 43 з яких має вищу педагогічну освіту, 4 педагоги – мають педагогічне звання «Відмінник освіти України».

           В 2021-2022 навчальному році в закладі організовано діяльність 86 дитячих еколого-натуралістичних об’єднань, якими охоплено 1211 юннатів. Педагогами Центру забезпечується системність, систематичність і безперервність екологічного виховання у структурі «дитячій садок – загальноосвітня школа (школа-інтернат) – позашкільний заклад – ПТНЗ – ВНЗ Ι-ΙV ступенів акредитації».

ЗОЦЕНТУМ є організатором хіміко-біологічного напряму Малої Академії Наук, в рамках якого функціонують два відділення: хімії та біології; екології та аграрних наук. В 13 секціях МАН щорічно приймають майже 300 обдарованих учнів , які мають нахил до наукової діяльності.

          До послуг гуртківців та педагогів міста оформлені сучасні кабінети екології, аграрництва, психоемоційного та фізичного здоров’я, лабораторія «Куточок живої природи», музей Хліба, навчально-дослідна земельна ділянка.

В Центрі створена обласна координаційно-методична рада педагогів-позашкільників з питань еколого-натуралістичної роботи, діяльність якої спрямована на удосконалення змісту, форм і методів роботи дитячих об’єднань, підвищення майстерності педагогічних працівників освітніх закладів та представників громадських організацій, освітлення обласних масових заходів в засобах масової інформації, сприяє зростанню іміджу Центру.

               З 2022 року педагогічний колектив запровадив роботу над науково-методичною проблемою «Впровадження дистанційних та змішаних форм роботи в діяльність закладу позашкільної освіти еколого-натуралістичного спрямування як механізм застосування інформативно-комунікативних  технологій». З метою впровадження в практику роботи методичної теми ЗОЦЕНТУМ було створено творчу групу з числа найбільш компетентних з даної проблеми педагогів, проведено педагогічний тренінг «Змішане навчання –поєднання онлайн та офлайн технологій», тренінг «Методика впровадження ротаційних моделей (ротації за станціями, індивідуальної ротації, «Перевернутий клас») в практику «роботи педагога –позашнільника», методичні семінари, майстер-класи, педагогічні ради.

           Найгострішими проблемами області є забруднення повітряного та водного басейнів, накопичення великої кількості шкідливих відходів, тому формування урбоекологічної культури дітей, батьків, педагогів засобами еколого-натуралістичної роботи у нашому регіоні є життєвою необхідністю, і вирішенням даної проблеми переймається педагогічний колектив Запорізького ОЦЕНТУМ.

Спільно з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України ЗОЦЕНТУМ започаткував Всеукраїнський проєкт «Еколого-натуралістичний модуль в освітніх закладах об’єднаних територіальних громад».

       В межах своєї компетенцій та повноважень Центр впроваджує організацію гурткової роботи в середовище інклюзивного навчання, керуючись здоров’язберігаючими принципами.

Щорічно у Всеукраїнських та обласних конкурсах еколого-натуралістичного, аграрного напрямку беруть участь майже 20000 юннатів Запорізького краю.

bottom of page